حفاظ  لاله ای

حفاظ  لاله ای  ساخت شده توسط جوشکاران حفاظ بهترین و با کیفیت ترین حفاظ  لاله ای  مو جود در بازا است.

طرح حفاظ لاله ای بر گرفته از گل زیبا و پر طرفدار لاله که نماد مقاوت و ایستادگی نیز می باشد گرفته شده است.

انحنای موجود در شاخک های نرده  لاله ای  که به طر فین دیوار باز میگردد و

سطح دیوار را عریض تر میکند و مانع از عبور و مرور افراد از دیوار ساختمان می گردد.

نوک شاخک های تشکیل دهنده نرده لاله ای از دو سانتی متر الی چهار سانتی متر

تو سط دستگاه گیو تین تیز میگردد.که علاوه بر زیبایی نرده لاله ای به ایجاد امنیت توسط حفاظ  لاله ای می افزاید.

عدم نظم در قسمت فوقانی نرده  لاله ای  که به صورت پراکنده و

منحنی شکل می باشد.از بارز ترین خصو صیات نرده لاله ای به شمار می رود.

بهترین ارتفاع پیشنهادی برای نرده  لاله ای از 80سانتی مترالی 110 سانتی متر می باشد.

جوشکاران حفاظ،ارتفاع 80 سانت متر را برای تولید اختصاصی حفاظ  لاله ای در نظر گرفته است.

و با توجه به زیبایی نرده لاله ای و سفارش زیاد مشتریان اقدام به تولید انبوه حفاظ  لاله ای  نموده است.

با خرید نرده  لاله ای تولید شده در کارگاه جوشکاران حفاظ زیبایی و امنیت را به ساختمان خود هدیه دهید.

ساختمان شما در شهر محل سکونت تان نمونه است زیرا

حفاظ  لاله ای ساخت جوشکاران حفاظ را بر روی دیوار ساختمان تان نصب کرده اید.

جوشکاران حفاظ، حفاظ  لاله ای را در ابعاد ورنگهای مختلفی تولید وعرضه می کند.

بیشترین رنگ سفارشی برای حفاظ  لاله ای ،رنگ سفید می باشد.

رنگ سفید به این دلیل پر فروش  ترین رنگ این حفاظ  است که قابلیت ست شدن و هم خوانی با

تمام سازه ها چه از نظر جنس چه از نظر رنگ را دارد و

همیشه زیبایی خود را حفظ کرده و هیچگاه از چشم نوازی آن کاسته نخواهد شد.

تراکم و تعدد میلگرد های اصلی در حفاظ  لاله ای  از هشت عدد تا شانزده عدد قابل تغییر است و

این موضوع که هر چه تراکم ونزدیکی شاخک ها در حفاظ  لاله ای  بیشتر باشد

مسلما وزن بیشتری پیدا میکند ودر نتجه در قیمت تمام شده نیز تا ثیر دارد و لی این نکته را نیز باید یاد آور شد که

هرچه تراکم در این نرده بیشتر باشد حفاظ  امنیت بیشتری را نیز ایجاد میکند ونفوذ ناپذیر تر میگردد.

حفاظ بوته ای